Sunday, February 13, 2011

การเลือกเพชร Diamond เคล็ดลับการเลือกซื้อ ดูแลรักษา

การเลือกเพชร Diamond เคล็ดลับการเลือกซื้อ ดูแลรักษา การเลือกเพชร Diamond เคล็ดลับการเลือกซื้อ ดูแลรักษา
การเลือกเพชร พิจารณาจากหลัก 4Cs ได้แก่

การเจียรไน (Cut) ได้สัดส่วน ก้นไม่ลึก หน้าไม่กว้างเกินไป ทำให้แสงส่องกระทบน้อย การสะท้อน (Reflect) แสงไม่ดี ทำให้เพชรน้ำไม่งาม

น้ำหนัก (Carat) ควรคำนึงถึงงบประมาณก่อน เพราะเพชรขนาดใหญ่ จำนวนกะรัตมาก แพง กว่าเพชรเม็ดเล็กที่น้ำหนักกะรัตเท่ากัน (คุณสมบัติด้านอื่นๆ เหมือนกันทุกประการ)

สีของเพชร(Color) หรือที่เราเรียกว่า "น้ำ" ควรมีสีขาว ,ไม่เหลือง เพชรสียิ่งขาวยิ่งแพง และยังช่วยให้เพชรสะท้อนแสงได้ดีอีกด้วย (reflect)

ตำหนิ (Clarity) หรือความบริสุทธิ์ของเพชร ,ไม่ควรมีตำหนิ (Inclusion)หรือถ้ามีก็ควรให้น้อยที่สุด เมื่อตรวจสอบดูด้วยตาเปล่าหรือกล้องขยายขนาด 10 X ขึ้นไป

การดูแลเพชร

ควรล้างทำความสะอาดในน้ำอุ่นและสบู่ หรือน้ำยาซักล้างที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อน แล้วแปรงด้วยแปรง ขนนุ่มหรืออาจล้างด้วยน้ำยาล้างอัมณีหลังจากนั้นเช็ดทำความสะอาดให้แห้ง ด้วยผ้านุ่มแห้ง ระวังอย่าให้เพชรกระทบกระทั่งกับอะไรแรงๆ ซึ่งอาจทำให้ขอบเพชรอาจบิ่นได้ ไม่ควรเก็บเพชรไว้รวม กันเพราะเหลี่ยมเพชรอาจขูดกันเองจนเป็นรอยได้

http://www.chatmanee.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=80955&Ntype=2
http://www.numsai.com/เรื่องโดนใจ/วิธีการเลือกซื้อเพชร.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...